Palvelu- eli SaaS-malliin perustuvat ohjelmistot ovat vanha tuttu kuluttajamarkkinoilla, mutta yritysmaailmassa erityisesti konservatiivisten alojen yritykset hankkivat ohjelmistonsa edelleen, joko räätälöityinä tai lisenssimallilla. Seuraavaksi kuusi syytä, miksi myös rakennusalalla yritysten tulisi herätä hyödyntämään palvelumalliin perustuvia ohjelmistoja entistä rohkeammin.

1. Kustannustehokkuus

Käyttäessään palveluna toimivaa ohjelmistoa, yritys maksaa ainoastaan siitä mitä käyttää. Tämän vuoksi ohjelmiston kustannukset ovat edulliset ja helposti ennustettavat. Räätälöidyt tai lisenssimallilla hankitut ohjelmistot synnyttävät kustannuksia jo tilausvaiheesta lähtien. Lisäksi yrityksen tarvitsee kattaa ohjelmiston ylläpidosta aiheutuvat kulut koko ohjelmiston eliniän ajan.

2. Asiakas tietää ennalta mitä saa

Räätälöidyn ohjelmiston hankinta saattaa vaatia useita henkilötyövuosia, eikä ohjelmiston laadusta voida aina varmistua ennen sen valmistumista. Tästä ovat hyvänä esimerkkinä viime aikoina mediassa esillä olleet epäonnistuneet ERP-järjestelmien hankinnat. Palvelumalliin perustuvan ohjelmiston tapauksessa asiakas tietää aina ennen ohjelmiston hankintaa, mitä on saamassa ja millä hinnalla.

“Rakennusalalla yritysten tulisi herätä hyödyntämään palvelumalliin perustuvia ohjelmistoja entistä rohkeammin”

3. Toimintavarmuus

Räätälöitynä tai lisenssisopimuksella hankittujen ohjelmistojen palvelimet saattavat sijaita paikallisesti yrityksen itse ylläpitämässä konesalissa, jolloin ohjelmiston toimintavarmuus ja -tehokkuus ovat täysin yrityksen oman tai ulkoistetun IT-osaston vastuulla. Maantieteellisesti rajatulla alueella sijaitsevat ohjelmistot ovat lisäksi alttiina sähkö- ja tietoverkkojen ongelmille, mikä saattaa johtaa satoihin tai tuhansiin menetettyihin työtunteihin ohjelmiston toimimattomuuden takia. Vastaavaa ongelmaa ei palvelumalliin perustuvilla ohjelmistoilla ole, sillä palvelu on usein alusta asti suunniteltu toimintavarmaksi maantieteellisesti hajautettuna, jolloin mahdolliset käyttökatkot mitataan tuntien sijaan useimmiten minuuteissa tai sekunneissa.

4. Tietoturva

Ylläpitokuluista saatetaan yritysten sisäisissä järjestelmissä toisinaan yrittää säästää viivästyttämällä tai ryhmittelemällä ohjelmistoon tehtäviä päivityksiä. Vanhentuneet ohjelmistoversiot ovat kuitenkin vakava tietoturvariski sekä yritykselle että yrityksen asiakkaille. Kun ohjelmistot hankitaan palveluina, ei päivityksistä aiheudu asiakkaalle ylimääräisiä kuluja tai vaivaa, sillä palvelun tuottaja huolehtii ja kantaa vastuun päivityksistä osana palvelun muuta ylläpitoa.

5. Parempi käyttäjäkokemus

Palvelumalliin perustuvien ohjelmistojen elinehto on tarjota asiakkailleen kilpailukykyinen käyttäjäkokemus. Asiakkaita sitouttava tekijä on pitkäaikaisten sopimusten sijaan ohjelmiston tehokas ja miellyttävä käyttö, jonka asiakas kokee ennemmin työtään tukevana kuin rajoittavana tekijänä. Tämä takaa sen, että käyttäjäkokemus on usein muista ohjelmistoista poiketen paremmalla tasolla sekä ohjelmiston hankintahetkellä että pitkällä tulevaisuudessa.

6. Välitön toimitusaika

Räätälöityjä ohjelmistoja saatetaan suunnitella ja toteuttaa kuukausia tai jopa vuosia ja toimitus saattaa joissain tilanteissa myös viivästyä. Lisensointisopimukseen perustuvat ohjelmistot saattavat puolestaan pitkien sopimustensa puolesta hankaloittaa ohjelmiston korvaamista uudella tai lisenssien hankkiminen on alusta asti ollut niin kallista, että niiden hylkäämistä ei nähdä taloudellisesti kannattavana. Palvelumalliin perustuvat ohjelmistot voidaan ottaa yrityksessä käyttöön heti verkossa tehdyn tilauksen jälkeen tai vaihtaa toiseen ilman ylimääräisiä asennuksia ja usein myös ilman pitkiä ja sitovia sopimuksia.

Hankintarekisteri – Palvelu, joka tehostaa yrityksesi hankintaa

Hankintarekisteri tehostaa urakoitsijoiden hankintaa, parantaa alan toiminnan läpinäkyvyyttä ja antaa myös pienille yrityksille mahdollisuuden hyödyntää muilla tavoin hankitun kalliin ohjelmiston ominaisuuksia. Hankintarekisteriä on mahdollista käyttää täysin maksutta tai tarvittaessa integroida olemassaolevaan järjestelmään rajapintapalvelujemme avulla. Palvelun käyttö ei vaadi sitoutumista ja voit hakea uusia kumppaneita tai tomeksiantoja yrityksellesi nyt heti ja maksutta.

Jos et vielä vakuuttunut, kannattaa lukaista aikaisempi artikkelimme digitalisaation merkityksestä rakennusalan hankinnan tehostamisessa.