Rakentaminen muokkaa jokaisen elinympäristöä ja vaikuttaa merkittävästi yhteiskuntaan ja ihmisiin. Minkälainen sakki tuosta toiminnasta vastaa?

Rakennuskantaa luo, uudistaa ja hoitaa joukko rakentamisen ammattilaisia. Rakennusten suunnitteluun ja toteuttamiseen osallistuvilla ammattilaisilla on lopulta aika samankaltaiset koulutus- ja kokemustaustat. Koska rakentaminen on teknisesti melko eriytynyt tieteen- ja toiminnan ala, alanvaihtajia ei ole kovin paljoa.

Kun taustat ovat samankaltaisia, myös työkalut ongelmien ratkaisuun ovat samankaltaisia. Vanhan vitsin mukaan, kun ainoa työkalu on vasara, kaikki ongelmat ovat nauloja. Olisiko tässä ainakin osasyy rakennusalan hitaaseen kehittymiseen? Onko työkalupakissa riittävästi erilaisia työkaluja?

Rakentaminen on projektitoimintaa

Rakentamisen projektitoiminnassa on valtavasti teknisiä ongelmia, joihin rakentamisen ammattilaisilla on alati laajeneva valikoima hyviä ratkaisumalleja. Tekniset ongelmat kannattaa jättää asiantuntijoiden ratkaistavaksi, eikä lähteä etsimään vastauksia mielipideosastolta.

Projektitoiminnassa on kuitenkin vähintään yhtä paljon on tehtäviä, jotka eivät millään tavalla liity rakentamiseen, vaan ovat universaaleja projektitoiminnan tehtäviä ja ongelmia. Onko mahdollista, että muilta aloilta ja ympäröivästä yhteiskunnasta löytyisi ammattilaisia, joilla olisi valmiina parempia ratkaisumalleja niihin ongelmiin, jotka eivät suoranaisesti liity rakentamiseen?

Monimuotoisessa työyhteisössä päästään noukkimaan rusinat pullasta. Kaikki pääsevät laajentamaan omaa osaamistaan ja tutustumaan muiden erityisaloihin. Joskus itselle haastava, uusi ja epämääräinen tehtävä tai ongelma on toiselle naurettavan helppo, jokapäiväinen rutiinitehtävä.

Hankintarekisterissä koetut hyödyt

Olemme kohdanneet monimuotoisuuden hyödyt Hankintarekisterin tekemisessä. Hankintarekisteriä tekemässä on pari rakentamisen ammattilaista ja kovan luokan koodari. Palvelun idea syntyi muutama vuosi sitten illanvietossa, kun tuskailimme Pekan kanssa, miksi rakennusalalla kaiken täytyy aina olla niin vaikeaa. Miksei voisi olla palvelua, josta oikeasti löytäisi hyvää tietoa vaivattomasti hankinnan tueksi? Meille rakentajille ongelmana oli ATK: Iso mörkö, josta kukaan ei ymmärrä mitään. Sen sijaan Mikolle kuvailemamme IT-ongelma kuulosti yksinkertaiselta ja arkipäiväiseltä rutiinihommalta.

Suosittelen kaikkia tarkastelemaan tuttuja ja kontakteja siinä valossa, että mitä opittavaa heiltä olisi? Olisiko jollakin tuoretta kulmaa käsillä olevaan ongelmaan?

Mitä hienoa voitaisiin yhdessä keksiä?

Hankintarekisteri on yksi esimerkki, mitä voi syntyä.