Kuka on rakennushankkeen tärkein peluri? Ketä ilman homma saadaan hienosti maaliin? Mikä taho voidaan jättää välistä?

Kaikkiin kysymysksiin on sama vastaus: Ei kukaan.

Jokaisessa rakennushankkeessa työskentelee satoja yrityksiä projektinjohdosta ja suunnittelusta aivan viimeisen loppupyyhinnän tekevään siivousfirmaan. Jos minkä tahansa yrityksen työvaiheen jättää tekemättä, lopputulos on kelvoton.

Rakennusalalla urakkamuotoja on laidasta laitaan. Yleisin tapa jaotella urakkamuotoja on jaotella ne asiakkaan tai tilaajan riskinkantokyvyn mukaan. Jos tilaajan osaaminen rakentamisesta on vähäinen, urakkamuodoksi valitaan jokin kokonaisvastuullinen urakkamuoto ja rakennus saadaan “avaimet-käteen”-sopimuksella. Rakennustöitä tekevä urakoitsija vastaa kaikesta, aina suunnittelusta käytönopastukseen. Urakkamuotojen toisessa ääripäässä tilaaja on rakentamisen ammattilainen, kova luu (kuten esim. rakennusliike), ja voi itse hoitaa koko projektin alusta loppuun.

Yhteistä kaikille urakkamuodoille on se, ettei missään niistä yksi yritys voi hoitaa kaikkea itse. Se tarvitsee ympärilleen luotettavan ja osaavan verkoston eri erityisalojen ammattilaisia.

Miksi noita rautaisia ja välttämättömiä ammattilaisia kutsutaan aliurakoitsijoiksi?

Usein tilaaja palkkaa jonkun tahon hoitamaan rakentamisen kokonaisuuden, jolloin ensimmäisen palveluntuottajan palkkaamat tahot ovat alihankittuja yrityksiä.

Määräysvallan ja asiakassuhteen näkökulmasta termi aliurakoitsija kertoo siitä, että varsinainen tilaaja on ostanut palvelun taholta, joka on palkannut itselleen palveluntuottajan. Siksi termissä ei teknisesti ole mitään vikaa. Kaupankäynnissä on kuitenkin termi kumppani.

Miten kumppani ja aliurakoitsija eroavat toisistaan?

Aliurakoitsija viittaa liiketoiminnan sopimussuhteeseen, jossa päävastuun kantaa ostaja ja myyjä tuottaa hänelle palvelua. Sanassa on lakitekninen konnotaatio ja se asettaa osapuolet hierarkiseen asetelmaan. Asiakas esittää vaatimukset ja palveluntuottaja toimittaa. Asetelma huutaa intressiristiriitaa ja ongelmaa.

Sana kumppani on peräisin ihan meidän tavallisten ihmisten yleiskielestä. Se sisältää ajatuksen syvästä luottamuksesta kahden tahon välillä. Siksi sitä käytetään esimerkiksi sanassa yhtiökumppani. Myös omaan puolisoon saatetaan viitata sanalla kumppani.

Kumppanuus myös tuo kaksi tahoa tasavertaiseen asemaan. Tällaista markkinaehtoinen kaupankäyntikin ideaalitilanteessa on. Hinta vastaa laatua. Sopimus on olemassa vain, jos molemmat kokevat hyötyvänsä siitä.

Kokeeko rakennushankkeessa työskentelevä yritys olevansa kumppani vai aliurakoitsija?

Tämä riippuu pitkälti yrityksen omasta toimintatavasta, sopimuksesta sekä henkilöiden välisestä toiminnasta. Loppujen lopuksi kaikki rakentamisen osapuolet ovat ihmisiä ja jokaiselle on tärkeää saada asianmukaista arvostusta, rakennusapumiehestä suurimpaan tirehtööriin.  Rakentamisessa mikään työvaihe ei ole turhanpäiväinen ja kaikkia palveluntuottajia tarvitaan.

Me Hankintarekisterissä koemme, että kaikki rakennushankkeessa toimivat tahot ovat toistensa kumppaneita. Jos yrityksesi puuttuu Hankintarekisteristä, ota yhteyttä, niin lisäämme sen mukaan.