Käyttöehdot

Palvelun kuvaus

Hankintarekisteri.fi (jäljempänä Palvelu) on rakennusalan toimijoiden hakemista, listaamista ja markkinointia varten tarjolla oleva palvelu. Käyttäjä hyväksyy kulloinkin voimassaolevat käyttöehdot itseään sitoviksi käyttäessään Palvelua. Palvelu pidättää itsellään oikeuden muuttaa Palvelun sisältöä, ominaisuuksia ja käyttöehtoja ilman erillistä ilmoitusta.

Palvelun käyttö

Palvelu ei missään tilanteessa ole vastuussa Palvelun käytöstä aiheutuneista välittömistä tai välillisistä kuluista. Palvelua käyttäessään käyttäjä sitoutuu noudattamaan kaikkia tässä dokumentissa mainittuja ehtoja.

Käyttäjän tuottama sisältö

Rekisteröityneellä käyttäjällä on oikeus luoda Palveluun omistamaansa organisaatiota koskevaa sisältöä. Käyttäjän palveluun tuottama sisältö ei saa olla loukkaavaa, vihamielistä tai muulla tavalla laitonta tai hyvän tavan vastaista.

Palvelu pidättää oikeuden poistaa ja muokata käyttäjän luomaa sisältöä mikäli se rikkoo Palvelun sääntöjä ja tarvittaessa sulkea, piilottaa tai poistaa käyttäjän tunnuksen ja tuottaman sisällön joko väliaikaisesti tai pysyvästi. Käyttäjä luovuttaa Palvelulle oikeuden tallentaa, kopioida, muokata ja levittää Palveluun lataamaansa tai luomaansa sisältöä. Palvelu ei vastaa käyttäjien luoman tai kolmannen osapuolen tarjoaman sisällön oikeellisuudesta. Käyttäjällä on oikeus vaatia palvelun hallussa olevan käyttäjää itseään yksilöivän sisällön tarkistamista tai hävittämistä kohtuullisessa ajassa Euroopan Unionin asettaman Suomessa voimassaolevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ilman erillistä veloitusta ottamalla yhteyttä Palvelun ylläpitäjään sähköpostitse info@hankintarekisteri.fi.

Palvelun sisällön käyttäminen

Käyttäjällä tai muulla henkilöllä tai organisaatiolla ei ole oikeutta kopioida palvelussa olevaa tietosisältöä, ohjelmakoodia tai näihin rinnastettavissa olevaa muuta sisältöä käyttöönsä ilman erillistä sopimusta Palvelun kanssa.

Palvelun tarjoamien avoimien rajapintojen kautta noudettua tietosisältöä on sallittua käyttää ei kaupallisiin tarkoituksiin ilman erillistä sopimusta. Rajapintoja käyttäessään käyttäjä sitoutuu minimoimaan Palveluun tuottamansa kuormituksen määrän ja noudattamaan muita tässä dokumentissa mainittuja ehtoja. Palvelun rajapintojen käyttö palvelun käyttöliittymän ulkopuolelta rinnastetaan Palvelun käyttöön. Palvelu pidättää itsellään oikeuden evätä pääsyn rajapintoihin joko täysin tai osittain ilman erillistä ilmoitusta.

Turvallisuus

Palvelun käyttö ja sinne tallennettu sisältö pidetään mahdollisimman turvattuna, mutta Palvelu ei voi taata ehdotonta turvallisuutta. Palvelu ei vastaa sinne tallennetun kadonneen sisällön palauttamisesta ja käyttäessään palvelua käyttäjä luopuu oikeudestaan vaatia kadonneen tai muuttuneen sisällön palauttamista. Käyttäessään Palvelua käyttäjä sitoutuu käyttämään turvallista yksilöllistä salasanaa ja pitämään salasanan henkilökohtaisena luovuttamatta sitä toiselle. Verkkoselaimen ja Palvelun palvelimen välinen yhteys sekä käyttäjän Palveluun tallennettu salasana salataan Palvelun toimesta.

Tietosuoja

Palvelu ei luovuta käyttäjää yksilöivää tietoa kolmannelle osapuolelle ilman käyttäjän erillistä suostumusta. Palvelu kerää käyttäjästä esimerkiksi verkkoselainta, käytetyn laitteen tyyppiä, käyttöjärjestelmää, ajankohtaa tai näihin verrattavissa olevaa tietoa parantaakseen palvelun laatua. Palvelu pidättää oikeuden luovuttaa käyttäjän Palveluun tuottamasta tiedosta anonymisoitua tietoa kolmannelle osapuolelle.

Evästeet

Palvelu hyödyntää evästeitä tallentaakseen tietoa käyttäjästä ja parantaakseen näin Palvelun laatua. Evästeiden avulla voidaan käyttäjän päätelaitteesta tallentaa esimerkiksi. kellonaika, ip-osoite, selaintyyppi, näytön resoluutio tai sivusto jonka kautta Palveluun saavuttiin. Käyttämällä palvelua käyttäjä hyväksyy evästeiden tallentamisen päätelaitteelleen. Halutessaan käyttäjä voi estää Palvelua luomasta evästeitä poistamalla evästeiden tallennuksen käytöstä omasta verkkoselaimestaan.

Evästeistä ja niihin liittyvästä lainsäädännöstä voi lukea lisää Viestintäviraston verkkosivuilta.

Hinnat ja maksuehdot

Palvelun peruskäyttö on asiakkaalle maksutonta. Palvelun mahdolliset lisäominaisuudet ovat käyttäjälle maksullisia kulloinkin voimassaolevan hinnaston mukaisesti. Tilatessaan lisäominaisuuksia käyttäjä sitoutuu maksamaan Palvelun käytöstä aiheutuneet hinnaston mukaiset kulut Palvelun asettamien kulloinkin voimassaolevien maksuehtojen ja tilaamansa lisäpalvelun ehtojen mukaisesti. Palvelun maksuehto on 14 vuorokautta laskun saapumisesta velalliselle. Viivästyskorko on 8 %. Maksumuistutuksesta veloitetaan 5,00 euron laskutuslisä. Palvelu pidättää itsellään oikeuden muuttaa Palvelun hintaa ja sopimusehtoja kesken sopimuksen. Sopimusmuutokset sitovat käyttäjää aikaisintaan 30 vuorokauden kuluttua ilmoituksesta. Hinnaston muutokset koskevat käyttäjää seuraavasta laskutuskaudesta alkaen.

Tilauksen peruutus tapahtuu Palvelun Tiliasetukset -sivun kautta. Sivulla listataan käyttäjän tilaushistoria siten, että aktiivinen tilaus on listan ensimmäisenä. Käyttäjä voi halutessaan peruuttaa tilauksensa valitsemalla aktiivisen tilauksen kohdalta Peruuta tilaus ja seuraamalla annettuja ohjeita. Kesken laskutuskauden lopetetun tilauksen maksua ei palauteta eikä käyttämättömiä tilauskuukausia hyvitetä.

Saatavuus

Palvelu pidetään mahdollisimman hyvin saatavilla ajankohdasta riippumatta. Palvelu ei vastaa palvelun toimimattomuudesta aiheutuneesta haitasta ja käyttäjä luopuu oikeudestaan vaatia Palvelun saatavuutta ajankohdan, sijainnin, laitteen tai muun määreen perusteella.

Ohjelmiston käyttöoikeus

Käyttäjällä ei ole oikeutta kopioida, muokata, levittää, myydä tai vuokrata mitään Palvelun tai siihen liittyvän muun ohjelmiston osaa, jonka osalta ei kyseisiä oikeuksia ole erikseen sallittu. Käyttäjä ei myöskään saa yrittää selvittää Palvelun valmistustapaa tai yrittää purkaa lähdekoodia, ilman Palvelun myöntämää erillistä yksilöllistä lupaa. Palvelua käyttävän henkilön tulee olla täysi-ikäinen Suomen valtion asettamien lakien mukaisesti.

Muuta

Palvelu ja käyttäjä sitoutuvat Palvelua käyttäessään noudattamaan muita tässä dokumentissa mainitsemattomia asioita Suomen valtion asettamien lakien mukaisesti.