Kenelle sopivat kunnossapitojärjestelmät?

Mitä kunnossapitojärjestelmät ovat ja kenelle ja minkälaisiin tilanteisiin ne sopivat?

Tuotantolinja

Tehdas

Kunnossapitojärjestelmät ovat elintärkeitä tuotantolinjoille. Jos kunnossapitojärjestelmistä ei pidetä huolta tuotantolinjoilla, linja saattaa mennä rikki pitkäksi aikaa ja se maksaa yrityksille valtavia summia rahaa. Tämä on suurin syy siihen, että tehtaat ja yritykset ovat hankkineet laitteilleen kunnossapitojärjestelmät, jotka sopivat heidän liiketoimintaansa ja ovat näin varmistaneet toimintansa jatkumisen tehokkaana ja toimivana. Aktiivisessa käytössä olevat tuotantolinjat tarvitsevat jatkuvaa ylläpitoa ja tarkastusta. Siihen kunnossapitojärjestelmä antaa tehokkaat keinot. Tuotantolinjoille on tehty kunnossapitosuunnitelmat ja kunnossapitojäjestemät varmistavat, että kaikki toimii niin kuin pitääkin. Ennakoivalla huollolla ja kunnossapitojärjestelmän automaattisella raportoinnilla vikatilanteessa varmistetaan tehokas ja tuottavaa liiketoiminta. Tehdas ja tuotantolinja pystyvät toimimaan parhaalla mahdollisella teholla ja työntekijöiden ei tarvitse odotella kohtuuttomasti tuotantolinjan korjaamista vaan kunnossapito tapahtuu joustavasti. Vaikka kunnossapitojärjestelmä onkin maksanut yritykselle paljon, on se ollut jokaisen euron arvoinen,  onhan se varmistanut tuotannon tehokkaan käynnissäpitämisen. Se on myös ehkäissyt kohtalokkaat laiterikot, kun laitteisto huolletaan kunnossapitosuunnitelman mukaisesti. Kunnossapitojärjestelmä varmistaa myös se, että henkilövahinkoja ei pääse syntymään laiterikon tai muun toimintahäiriön vuoksi. Kunnossapitojärjestelmä varmistaa sen, että jos laitteistoon tulee mikä tahansa vika, se ilmoittaa huollolle välittömästi ja he tietävät tulla korjaamaan vian.

Taloyhtiöiden
kunnossapitojärjestelmä

Taloyhtiöt tekevät kunnossapitosuunnitelman. Taloyhtiöiden kunnossapito on äärettömän tärkeää taloyhtiön tulevaisuuden kannalta, sillä ellei taloyhtiöiden kunnosta pidetä huolta, on tulevaisuudessa edessä suuria ongelmia. Taloyhtiöihin asennetaan myös kunnossapitojärjestelmiä, jotka varmistavat, että huoltoyhtiö saa hälytyksen, jos jokin taloyhtiön kannalta oleellinen menee rikki. Näin ehkäistään suurempien vaurioiden syntyminen tai esimerkiksi se, jos lämmitykseen tulee vika kylmänä pakkaspäivänä ja lämmitys lakkaa yllättäen toimimasta. Näin huoltoyhtiö voi reagoida nopeasti ja lämmitys saadaan taas toimimaan.

Sähkö- ja vesilaitos

Myös sähkö- ja vesilaitoksella on kunnossapitojärjestelmä. Tämä mahdollistaa sen, että ihmisten ei tarvitse olla fyysisesti vahtimassa laitteiden toimintaa, vaan kunnossapitojärjestelmä seuraa kaiken toimintaa. Kunnossapitojärjestelmä ilmoittaa heti poikkeavaisuuksista tai vioista järjestelmässä. Kunnossapitojärjestelmä mahdollistaa näin suurien yksiköiden pyörittämisen pienellä henkilöstömäärällä ja antaa tarvittaessa ilmoituksen tarvittavista toimenpiteistä. Näin varmistetaan sähkön ja veden keskeytymätön toimitus koteihimme. Kunnossapitojärjestelmä ilmoittaa myös myrskyjen aikaan, jos ilmakaapelit ovat menneet poikki ja huolto tietää lähteä välittömästi paikalle korjaamaan vian. Kunnossapitojäjestelmästä on siis valtava etu moniin toimintoihin ja sillä varmistetaan meille tärkeitä asioita kuten sähkön ja veden saanti. 

Yleistä

Kunnossapitojärjestelmä on tärkeä osa yhteiskuntaamme. Se varmistaa asioiden toimimisen ihmisten puolesta ja valvoo monen asian toimimista ympärillämme. Kunnossapitojärjestelmän asentaminen saattaa olla hyvinkin hintavaa, mutta se maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin vuosien mittaan. Kunnossapitojärjestelmät myös kehittyvät jatkuvasti ja niihin pystytään lisäämään entistä toimivampia ratkaisuja ja seuranta-antureita. Nämä puolestaan reagoivat entistä herkemmin vikatilanteisiin erilaisissa ympäristöissä huolehtien siitä, että huollot tehdään ajoissa ja vikatilanteista tulee ilmoitukset lähes reaaliajassa. Tällä voidaan varmistaa nopeat huollot ja korjaukset. Internet on mahdollistanut kunnossapitojärjestelmien tehokkaan kehityksen ja räätälöinnin käyttöpaikkakohtaisesti ja vika- ja huoltoilmoitukset voidaan lähettää useisiinkin paikkoihin ja voidaan varmistaa mahdollisimman nopea ja tehokas toiminta. 

Kunnossapitojärjestelmät sopivat niin teollisuuteen, kuin tuotantoonkin. Niillä voidaan valvoa lukemattomia asioita ja varmistaa toiminnan tehokkuus. Kunnossapitojärjestelmän hankkimista kannattaa harkita jo hyvin aikaisessa vaiheessa. Silloin pystytään mahdollisimman aikaisin reagoida ongelmiin ja korjaustarpeisiin. Tämä pätee myös esimerkiksi kuljetusalalla, jossa kunnossapitojärjestelmä valvoo, että autoja huolletaan säännöllisesti ja viat tulevat korjattua mahdollisimman nopeasti eikä onnettomuuksia pääse sattumaan siksi, että jotain vikaa tai tarvittavaa huoltoa ei ole tehty. Kunnossapitojärjestelmä valvoo tehokkaasti. Se minimoi vioista syntyvät kulut ja kustannukset. Kunnossapitojärjestelmiä kehitetään aina vain uusiin paikkoihin jolloin toimintoja saadaan kehittettyä entistä tehokkaammiksi ja monenlainen valvonta tehostettua entisestään ja edullisimmalla mahdollisella tavalla. Kunnossapitojärjestelmien kehittäjät ja niitä käyttävät yritykset tekevät kunnossapito-ohjelmia ja kunnossapito-ohjelma varmistaa kunnossapitojärjestelmän parhaan mahdollisen toiminnan. Uusia kunnossapitojärjestelmiä kehitellään Suomessa, mutta toisinaan järjestelmiin etsitään uusia ratkaisuja ympäri maailman ja kunossapitojärjestelmien ammattilaiset voivat tulla mukaan kehitystyöhön mistä päin maailmaa tahansa. Tällä varmistetaan teollisuuden mahdollisimman tehokas toiminta, tuotanto ja tuottavuus. Mitä tehokkaammaksi kunnossapitojärjestelmiä kehitetään, sitä kannattavampaa liiketoiminta monella alalla on. Sen takia on järkevää maksaa suuriakin summia toimivasta kunnossapitojärjestelmästä.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest