Tilaajavastuulaki tuli voimaan 2007 ja sitä tiukennettiin 2012. Käytännössä laki määrää, että tilaajan on selvitettävä alihankkijan taustat ennen sopimuksen tekoa. Jos tilaaja laiminlyö tarkastusvastuunsa, siitä räpsähtää muikeat 20 000 – 65 000 € sakkoa. Luonnollisesti pelkkä tarkastaminen ei riitä, vaan alihankkijan lakisääteisten velvollisuuksien tulee olla myös kunnossa. Lain tarkoitus on hyvä: Pakotetaan tilaajat tutkimaan alihankkijoiden taustat, jolloin epärehelliset ja harmaalla alueella toimivat näpertelijät ajetaan alalta pois.

Sopimuskumppania valittaessa moni asia perustuu luottamukseen, kuten toimitusvarmuus ja resurssit. Syyllistyyhän toinen osapuoli petokseen, jos annetut tiedot eivät ole sopimuksenmukaisessa kunnossa. Tilaajavastuuasioissa alihankkijan petoksesta joutuu vastuuseen kuitenkin tilaaja, sillä tilaajan tehtävänä on tutkia alihankkijan taustat.

Tarkastus- ja todistelutyöt aiheuttavat sekä tilaaja- että toimittajaosapuolille merkittävän määrän paperityötä. Alihankkijan tulee muistaa noutaa muutaman kuukauden välein todistukset ja dokumentit viranomaisrekistereistä, vakuutuslaitoksista sekä työterveyspalveluiden tuottajilta. Tälläkin hetkellä tarjouspyyntöjä saattaa tulla päivittäin ja jokaiselle tulisi olla esittää kaikki tilaajavastuulainsäädännön vaatimat dokumentit.

tilaajavastuulaki

Tilaajan tulee lukea huolellisesti paperit läpi ja varmistaa, että kaikki alihankkijalta kerätyt dokumentit ovat luotettavia ja riittäviä. Väittäisin, että aika harva tosiasiassa tietää tarkalleen, miltä lakisääteisten suomalaisten asiakirjojen tulisi näyttää, puhumattakaan muiden maiden vastaavista dokumenteista.

Inhimillisten erehdysten sattuessa ihmetellään, saako sopimusta allekirjoittaa ja voidaanko töissä edetä tai pitääkö sopimus purkaa, tuleeko laiminlyöntimaksuja ja kuka maksaa? Lisäksi voi olla se pieni joukko epärehellisiä toimijoita, jotka väärentävät dokumentit kuntoon…

Paljon puhutaan digitalisaatiosta ja juuri tilaajavastuun asettamat haasteet rakentamisen sektorilla sopivat ratkaistaviksi automaattisella tietojenkäsittelyllä. Tämän jutun viitekehykseen liittyen Suomen Tilaajavastuu Oy on vakiinnuttanut asemansa yritysten luotettavuuden tarkastamisessa. Luotettava Kumppani -status kertoo tilaajalle, voiko alihankkijan kanssa tehdä sopimuksen. Suurin osa tarkastustoiminnan vaatimasta tietojenvaihdosta sujuu automaattisesti, mikä taas säästää alihankkijan työtunteja. Luotettava Kumppani -palvelu helpottaa tilaaja- ja palveluntuottajayritysten paperityötä merkittävästi.

Yritysten tilaajavastuuasioiden selvittäminen painottuu hankintaprosessissa helposti tarkastusluontoiseksi toiminnaksi sopimusten tekemisen yhteydessä. Hankintaa tekeville yksiköille olisi tärkeää varmistua jo kumppaneita kartoitettaessa, että haaviin osuu vain luotettavia kumppaneita.

Tähän huutoon olemme vastanneet Hankintarekisterissä. Luotettava Kumppani -status esitetään jo hakutuloksissa ja positiivinen tulos on merkitty tutulla vihreällä Luotettava kumppani -logolla. Koska tilaajavastuulaki koskee kaikkia, puhtaat paperit erottuvat edukseen. Asiansa hyvin hoitaneet yritykset saavat näin huomattavaa kilpailuetua. Kokeile Hankintarekisterin yrityshakua ja luo tunnukset palveluun, niin näet ajantasaisen tilaajavastuutilanteen hakutulosten yhteydessä.