Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

Rekisterinpitäjä

Solesoft (y-tunnus 2699525-3)
Sähköposti: info@hankintarekisteri.fi

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa

Rekisteriä koskevissa asioissa voi olla sähköpostitse yhteydessä osoitteeseen info@hankintarekisteri.fi

Rekisterin nimi

Hankintarekisteri.fi:n asiakasyritysten yhteyshenkilörekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisterissä käsitellään asiakasyritysten ja niiden yhteyshenkilöiden tietoja. Asiakasyritykset sekä asiakasyritysten yhteystiedot ovat julkisesti luettavissa rekisterissä. Yhteyshenkilöiden henkilötietoja käsitellään asiakassuhteiden ja jäsenyyksien hoitamiseksi sekä palvelun ylläpitämiseksi. Rekisterinpitäjä käyttää rekisteriä lisäksi asiakastietojen ylläpitoon laskutusta, rekisterin kehittämistä, virheiden korjausta sekä Rekisterinpitäjän tarjoamien omien palveluiden markkinointia varten.

Rekisterin tietosisältö

Henkilöstä talletettavat tiedot: Asiakasyritysten yhteyshenkilöistä kerättäviä tietoja ovat nimi, sähköposti, puhelinnumero, toimenkuva sekä työntantajatiedot. Rekisteriin talletetaan myös tietoja henkilöön liittyvistä projekteista, tarjouspyynnöistä ja tarjouksista. Rekisteriin voidaan tallentaa myös käyttäjän IP-osoite tai sen osa käyttäjäanalytiikkaa tai kävijämäärälaskentaa varten.

Asiakasyrityksestä talletettavat tiedot: Asiakasyrityksistä talletetaan rekisteriin yrityksen yhteystiedot sekä yhteyshenkilöiden tiedot. Asiakasyrityksestä talletetaan myös jäsenyyteen ja tilausprofiiliin liittyvät tiedot.

Säännönmukaiset tietolähteet

Palvelun sisältämät yritys- ja henkilötiedot ovat pääsääntöisesti asiakasyritysten syöttämiä. Lisäksi palvelussa voidaan käyttää tietolähteinä muita julkisia tietolähteitä, kuten

  • YTJ yritys- ja yhteisötietojärjestelmä
  • Patentti- ja rekisterihallitus ja PRH Virre -tietopalvelu
  • Yritysten omat internet-sivut
  • Verohallinto
  • Kaupparekisteri

sekä muita luotettavia tahoja ja rekistereitä.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Rekisterinpitäjän palvelu Hankintarekisteri.fi on julkinen rekisteri, jonka yritys- ja yhteyshenkilötietoja voi kuka tahansa lukea. Hankintarekisteri.fi:n yritys- ja yhteyshenkilötietoja luovutetaan Suomen Hankintarekisterin sopimuskumppaneille käytettäväksi näiden omissa palveluissa.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisterinpitäjä ei luovuta tietoja EU- tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole palvelun teknisen toteuttamisen vuoksi tarpeellista. Rekisterinpitäjä huolehtii myös tällöin riittävästä tietosuojan tasosta lainsäädännön edellyttämällä tavalla.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilörekisterin tiedot on koottu tietokantoihin, jotka on suojattu palomuureilla, salasanoilla sekä muilla tietoteknisillä ratkaisuilla. Tietokantojen lukuoikeus on vain rekisterinpitäjän ennalta määrittämillä henkilöillä. Fyysisesti tiedot sijaitsevat palvelimilla lukituissa ja vartioiduissa tiloissa. Rekisterinpitäjällä ei ole manuaalista aineistoa henkilörekisteriä tai sen sisältämiä henkilötietoja koskien.